fbpx
  1. Home
  2. Intro – CY

Croeso i Gwlad a Pharc Hamdden Meadow Springs

Mae Gwlad a Pharc Hamdden Meadow Springs yng nghefn gwlad hyfryd y Canolbarth yn cyfuno cyfleusterau moethus a chroeso cynnes Cymreig!

Amdanom ni

Pobl leol sy’n rhedeg Meadow Springs ac maen nhw’n byw ac yn gweithio yn yr ardal ers blynyddoedd lawer. Mae’r profiad lleol hwn, ynghyd â chariad at roi profiad rhagorol i’n cwsmeriaid, yn golygu ein bod yn gwybod am yr holl gyffyrddiadau bach sy’n gwneud gwyliau’n arbennig o bleserus – ac yn ddidrafferth.

P’un a ydych chi wedi treulio pob haf yn crwydro, neu’n dechrau arni’n dawel bach, gallwch greu eich profiad gwyliau delfrydol, yma yn Gwlad a Pharc Hamdden Meadow Springs.

Cyfleusterau

Dyma rai yn unig o’r pethau y gallwch edrych ymlaen atyn nhw pan fyddwch chi ar eich gwyliau’n crwydro Cymru yn Gwlad a Pharc Hamdden Meadow Springs

Cyfleusterau pum seren

Wedi’u cynllunio’n unswydd er lles eich cysur chi a’ch teulu

Lleoliad hardd yng nghefn gwlad

Gyda golygfeydd i’r pellter dros y bryniau a’r dyffrynnoedd gwyrdd

Dewis o safleoedd

Pob un â gwasanaethau wedi’u cysylltu

Bar croesawgar a bwyty sy’n gweini bwyd cartref lleol

Ar agor i 11pm y rhan fwya o ddyddiau

Man chwarae

A mannau gweithgareddau i’r plant

Cyfleusterau sy’n addas

i gŵn gan gynnwys maes ymarfer pwrpasol a chawod arbennig i’r cŵn mwdlyd hynny sydd wrth eu bodd yn crwydro

Llwybrau beicio

A llwybrau natur

Teithiau cerdded hardd ar draws gwlad yn cychwyn o’r ganolfan ei hun

Gyda bron i 4 milltir o lwybrau ar dir y ganolfan

½ milltir o bysgota preifat ar yr afon

pysgota preifat ar yr afon

Cyfleusterau hwylus

A staff cyfeillgar sydd wedi’u hyfforddi i helpu’n gwesteion i gyd

Campsite With Pub Nearby, Caravan Park Wales, Holiday Parks Wales

Y Gyrchfan

Hyn i gyd, ynghyd â’n lleoliad syfrdanol mewn man sydd heb ei ddifetha yng nghanol y Canolbarth a dim ond 45 munud o’r arfordir hardd.

Edrychwch ar ein gwefan i gael rhagor o wybodaeth am Meadow Springs a’r arlwy sydd ar gael a chysylltwch â ni os oes unrhyw beth arall yr hoffech ei wybod.

Menu